Lög Vina Árnastofnunar

1. gr.
Félagið heitir Vinir Árnastofnunar.

2. gr.
Tilgangur félagsins er að styðja við starfsemi Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og að halda á lofti margþættu hlutverki hennar á sviði íslenskra fræða. Jafnframt er félagið vettvangur fyrir áhugafólk um íslensk fræði.

3. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið meðal annars ná með því að styrkja skýrt afmörkuð verkefni á vegum stofnunarinnar, standa að viðburðum og veita viðurkenningar til meistaranema við háskóla.

4. gr.
Félagið er opið öllum þeim sem láta sig starfsemi stofnunarinnar varða.

5. gr.
Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

6. gr.
Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. ágúst ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
  2. Skýrsla stjórnar lögð fram
  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  4. Lagabreytingar
  5. Ákvörðun félagsgjalds
  6. Kosning stjórnar
  7. Önnur mál

7. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð 7 félagsmönnum, formanni og 6 meðstjórnendum,  kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn.  Einnig er heimilt að kjósa allt að 2 varamenn. Stjórnin skiptir með sér verkum.  Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda.  Formaður boðar til funda.  Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

8. gr.
Ákvörðun um hvort innheimta skuli félagsgjald eða ekki skal tekin á aðalfundi, og þá hvernig þau skulu innheimt. 

9. gr. 

Stjórn ákveður hvernig rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins er varið.

10. gr.
Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna þá eignir þess til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins,
síðasta vetrardag, 20. apríl 2016.